مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

One Way ANOVA آنالیز واریانس یک طرفه

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:18 - دوشنبه 22 اسفند1390

به نام خدا

در بسیاری از موضوعات تحقیق، محقق می خواهد میانگین‌ يك صفت كمّي را در بیشتر از دو جمعیت با هم مقایسه نماید. فرض کنید میخواهید چهار روش آموزش ریاضیات را در يك آموزشكده با هم مقایسه کنید.  باید میانگین نمرات چهار گروه از دانشجویان را که هر گروه با یک روش مختلف تدریس شده‌اند را با هم مقایسه نمایید. یا اگر بخواهید 7 روش درمان برای کاهش کلسترول در بيماران را با هم مقایسه کنید، ممکن است بخواهید متوسط نهایی سطح کلسترول را در هفت روش درمانی با یکدیگر مقایسه کنید. بنا بر این اگر آزمایشی شامل بیش از دو گروه باشد باید بین هر دو گروه از آنها با استفاده از آزمون t تعداد زیادی مقایسه های دو گانه صورت گیرد که این امر علاوه بر  افزایش تعداد مقایسه‌ها، امکان اینکه اختلاف بین گروه ها به طور تصادفی (معنی دار ) باشد را نیز افزایش می‌دهد.
آزمونی که برای مقایسه میانگین يك صفت كمي در بیش از دو جمعیت استفاده می شود، آنالیز واریانس (ANOVA) نام دارد.
برای آشنایی بیشتر با اینگونه آزمون ها یک فایل آموزشی در لینک زیر قابل دانلود است.

آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار spss


منبع: http://m-mirzadeh.blogfa.com
دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» پایان نامه شماره (25):بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (24): بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (22): مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (21): تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تدوام موجودیت های راکد در سازمان ( یکشنبه 30 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (20): ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (19):بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغلی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (18): بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان کار آفرینی کارکنان در سازمانهای دولتی ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره(17): بررسی رابطه بین اعتماد مشتریان در پذیرش خدمات الکترونیک ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (15): طبقه بندی مشتریان بانکی بر اساس ریسک اعتباری بر اساس تصمیم گیری چند معیاره ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (14): شناسایی منشاهای ریسک و مدیریت کردن آن در سازمان ( شنبه 29 شهریور1393 )
» پایان نامه شماره (13): شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان ( شنبه 29 شهریور1393 )