مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

آنالیز واریانس دوطرفه ANOVA Tow Vey

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:4 - چهارشنبه 10 خرداد1391

به نام خدا

 

در آنالیز واریانس یک طرفه، میانگین مقادیر یک متغیر کمی را در گروه های مختلف آزمون می کنیم. همچنین در آنالیز واریانس یک طرفه تنها یک متغیر عامل (Factor) دخالت دارد و تاثیرات آن را بر روی متغیر وابسته بررسی می کنیم. فایل های آموزش آنالیز واریانس یک طرفه را در پست های قبلی مشاهده کنید.
اینک حالتی را در نظر بگیرید که می خواهیم تاثیر دو عامل را همزمان بر روی متغیر وابسته بررسی کنیم. آنالیز واریانس دو طرفه، هنگامی که گروه بندی مشاهدات به وسیله دو متغیر عامل انجام شده است، فرض برابری میانگین های جامعه را آزمون می کند. در فایل آموزشی لینک زیر می توانید مراحل انجام آنالیز واریانس دو طرفه را به صورت گام به گام در spss پی بگیرید.

آنالیز واریانس دوطرفه (ANOVA 2) در نرم افزار spss


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی


 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» متغیرهای تصادفی پیوسته ( چهارشنبه 26 شهریور1393 )
» تحلیل خوشه ای ( با تعداد خوشه نامعین) ( چهارشنبه 26 شهریور1393 )
» آمار استنباطی و انواع آزمون های آماری ( چهارشنبه 26 شهریور1393 )
» انواع روش های تجزیه و تحلیل داده ها در دو رویکرد کیفی و کمی ( چهارشنبه 26 شهریور1393 )
» تجزیه و تحلیل داده ها ( چهارشنبه 26 شهریور1393 )
» آشنایی با spss ( چهارشنبه 26 شهریور1393 )
» آمار استنباطی روانشناسی - آزمونهای پارامتریک/ناپارامتریک ( سه شنبه 25 شهریور1393 )
» آزمون های استنباطی ( سه شنبه 25 شهریور1393 )
» کاربرد آمار در علوم تربیتی( spss13) ( دوشنبه 24 شهریور1393 )
» آمار و کاربرد آن در مدیریت ( دوشنبه 24 شهریور1393 )
» آموزش خیلی خیلی ساده نرم افزار spss ( دوشنبه 24 شهریور1393 )