مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

آنالیز واریانس دوطرفه ANOVA Tow Vey

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:4 - چهارشنبه 10 خرداد1391

به نام خدا

 

در آنالیز واریانس یک طرفه، میانگین مقادیر یک متغیر کمی را در گروه های مختلف آزمون می کنیم. همچنین در آنالیز واریانس یک طرفه تنها یک متغیر عامل (Factor) دخالت دارد و تاثیرات آن را بر روی متغیر وابسته بررسی می کنیم. فایل های آموزش آنالیز واریانس یک طرفه را در پست های قبلی مشاهده کنید.
اینک حالتی را در نظر بگیرید که می خواهیم تاثیر دو عامل را همزمان بر روی متغیر وابسته بررسی کنیم. آنالیز واریانس دو طرفه، هنگامی که گروه بندی مشاهدات به وسیله دو متغیر عامل انجام شده است، فرض برابری میانگین های جامعه را آزمون می کند. در فایل آموزشی لینک زیر می توانید مراحل انجام آنالیز واریانس دو طرفه را به صورت گام به گام در spss پی بگیرید.

آنالیز واریانس دوطرفه (ANOVA 2) در نرم افزار spss


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی


 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» روش تحلیل عاملی در spss ( جمعه 7 شهریور1393 )
» مجوعه پژوهش های اقتصادی: استخراج شاخص قیمت دارایی ها و بررسی اثر آن بر تورم ( جمعه 7 شهریور1393 )
» فایل دانلود آموزش تصویری spss ( پنجشنبه 6 شهریور1393 )
» ساختار ماتريس باتاچاريا در خانواده توزيع هاي نمايي طبيعي و نقش آن در تقريب واريانس يک آماره ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
» آزمون نیکویی برازش توزیع نمایی برمبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
» معرفی خانواده نمایی توزیع ها ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
» برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
» مقایسه های تصادفی فواصل نمونه ای آماره های مرتب از متغیرهای مستقل نمایی ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
» بازسازی آماره های مرتب در توزیع نمایی ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
» آموزش تبدیل داده ها در spss ( دوشنبه 3 شهریور1393 )
» ضریب همبستگی پیرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن و تفاوت آنها ( دوشنبه 3 شهریور1393 )