مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» دانلود فیلم فارسی آموزش نرم افزار MATLAB ( سه شنبه 11 شهریور1393 )
» بازه اطمينان ناپارامتری با ضريب اطمينان دقيق برای چندک های جامعه براساس نمونه گيری مجموعه رتبه دار ( دوشنبه 10 شهریور1393 )
» نمونه‌گيري مجموعه‌ي رتبه‌دار و كاربرد آن در برآورد ميزان مصرف بنزين كشور ( دوشنبه 10 شهریور1393 )
» نحوه بازسازی داده های اقلیمی با نرم افزار SPSS ( شنبه 8 شهریور1393 )
» تحلیل عاملی و نحوه محاسبه آن در spss ( شنبه 8 شهریور1393 )
» ضریب همبستگی پیرسون ( شنبه 8 شهریور1393 )
» دانلود فیلم آموزشی " تخمین رگرسیون خطی به روش Linset در اکسل" ( شنبه 8 شهریور1393 )
» روش تحلیل عاملی در spss ( جمعه 7 شهریور1393 )
» مجوعه پژوهش های اقتصادی: استخراج شاخص قیمت دارایی ها و بررسی اثر آن بر تورم ( جمعه 7 شهریور1393 )
» فایل دانلود آموزش تصویری spss ( پنجشنبه 6 شهریور1393 )
» ساختار ماتريس باتاچاريا در خانواده توزيع هاي نمايي طبيعي و نقش آن در تقريب واريانس يک آماره ( سه شنبه 4 شهریور1393 )
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (84)     تحلیل آماری (66)     مشاوره آماری (55)     spss (43)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود رایگان پرسشنامه (35)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     نرم افزار SPSS (27)     دانلود پرسشنامه (27)     تحلیل عاملی (26)     مدل یابی معادلات ساختاری (23)     رگرسیون (22)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     پایان نامه (20)     جامعه آماری (20)     لیزرل (19)     متغیرها (17)     تحلیل مسیر (17)     معادلات ساختاری (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     آموزش spss (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     نرم افزار اس پی اس اس (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     آنالیز واریانس (10)     پروژه (9)     تحلیل رگرسیون (9)     SEM (8)     نمونه گیری (8)     میانگین (8)     ضریب همبستگی (8)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     نرم افزار r (7)     تحلیل واریانس (7)     حجم نمونه (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     گرداوری داده ها (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     واریانس (6)     طرح آزمایش ها (6)     پرسشنامه (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     رگرسیون لجستیک (6)     تحلیل پروژه (6)     نرم افزار sas (6)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     نرم افزار مطلب (5)     AHP (5)     آمار توصیفی (5)     آزمون های آماری (5)     رگرسیون خطی (5)     تحلیل اماری (5)     تعیین حجم نمونه (5)     سری های زمانی (5)     نمونه آماری (4)     طرح آزمایشها (4)     تحلیل خوشه ای (4)     Sas (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     Matlab (4)     آموزش آمار (4)     همبستگی (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     همخطی (4)     MANOVA (4)     ماتریس همبستگی (4)     تحلیل عاملی اکتشافی (4)     تحلیل اکتشافی (3)     تحلیل تاییدی (3)     ناپارامتری (3)     نظریه احتمال (3)     فرمول کوکران (3)     تحلیل سلسه مراتبی (3)     شبیه سازی مونت کارلو (3)     امید ریاضی (3)     آزمون های ناپارامتریک (3)     پایایی پرسشنامه (3)     تحلیل چند متغیره (3)     آموس (3)     حداقل مجذورات جزیی (3)     اسمیرنوف (3)     روایی پرسشنامه (3)     رگرسیون چندگانه (3)     متغیر مداخله گر (3)     تحقیق همبستگی (3)     مشاوره (3)     آموزش نرم افزار (3)     پیش بینی (3)