مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

 
 

تحلیل آماری پایان نامه (131)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (70)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     دانلود رایگان پرسشنامه (49)     spss (47)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     نرم افزار SPSS (36)     دانلود پرسشنامه (34)     اس پی اس اس (30)     تحلیل عاملی (30)     آمار (29)     مدل یابی معادلات ساختاری (26)     رگرسیون (25)     دانلود رایگان (23)     جامعه آماری (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     تحلیل مسیر (19)     آموزش spss (19)     متغیرها (19)     پرسشنامه (17)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     آمار توصیفی (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل رگرسیون (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آنالیز واریانس (10)     ضریب همبستگی (9)     نمونه گیری (9)     حجم نمونه (9)     آزمون های آماری (9)     میانگین (9)     همبستگی (9)     رگرسیون خطی (9)     پروژه (9)     تحلیل واریانس (8)     SEM (8)     روایی (8)     پایایی (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     رگرسیون لجستیک (7)     نرم افزار r (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     ماتریس همبستگی (6)     گرداوری داده ها (6)     سری های زمانی (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     آزمون های پارامتریک (6)     تحلیل پروژه (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل عاملی اکتشافی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     طرح آزمایش ها (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     واریانس (6)     تعیین حجم نمونه (6)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     تحلیل خوشه ای (5)     نرم افزار مطلب (5)     آلفای کرونباخ (5)     Sas (5)     AHP (5)     آمار استنباطی (5)     تحلیل اماری پایان نامه (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     رگرسیون غیر خطی (4)     روش های نمونه گیری (4)     امید ریاضی (4)     تحلیل چند متغیره (4)     طیف لیکرت (4)     نمونه آماری (4)     ناپارامتری (4)     MANOVA (4)     همخطی (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     آموزش نرم افزار (4)     Matlab (4)     آموزش آمار (4)