مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد ادبیات و ریاضی ( پنجشنبه 1 آبان1393 )
» پرسشنامه معنویت در کار ( پنجشنبه 1 آبان1393 )
» نرم افزار spss ( پنجشنبه 1 آبان1393 )
» پرسشنامه فرهنگ سازمانی ( چهارشنبه 30 مهر1393 )
» آموزش اس پی اس اس ( چهارشنبه 30 مهر1393 )
» فرضیات ، متغیرها و اهداف پایان نامه ( چهارشنبه 30 مهر1393 )
» تحلیل عاملی ( سه شنبه 29 مهر1393 )
» پرسشنامه خودکارآمدی ( سه شنبه 29 مهر1393 )
» آموزش SPSS ( سه شنبه 29 مهر1393 )
» تحلیل عاملی اکتشافی با spss ( سه شنبه 29 مهر1393 )
» Descriptive Statistics SPSS( آمار توصیفی در spss ) ( سه شنبه 29 مهر1393 )
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (125)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (69)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (47)     دانلود رایگان پرسشنامه (42)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     نرم افزار SPSS (36)     دانلود پرسشنامه (32)     تحلیل عاملی (30)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     مدل یابی معادلات ساختاری (26)     رگرسیون (25)     دانلود رایگان (23)     جامعه آماری (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     تحلیل مسیر (19)     آموزش spss (19)     متغیرها (19)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     پرسشنامه (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     آمار توصیفی (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل رگرسیون (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آنالیز واریانس (10)     ضریب همبستگی (9)     نمونه گیری (9)     حجم نمونه (9)     آزمون های آماری (9)     میانگین (9)     رگرسیون خطی (9)     پروژه (9)     همبستگی (9)     تحلیل واریانس (8)     SEM (8)     روایی (8)     پایایی (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     رگرسیون لجستیک (7)     نرم افزار r (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     ماتریس همبستگی (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     گرداوری داده ها (6)     آزمون های پارامتریک (6)     تحلیل پروژه (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل عاملی اکتشافی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     تعیین حجم نمونه (6)     طرح آزمایش ها (6)     سری های زمانی (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     واریانس (6)     تحلیل اماری (5)     تحلیل خوشه ای (5)     نرم افزار مطلب (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     آلفای کرونباخ (5)     Sas (5)     AHP (5)     آمار استنباطی (5)     ANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     تحلیل پایان نامه (5)     طیف لیکرت (4)     روش های نمونه گیری (4)     رگرسیون غیر خطی (4)     امید ریاضی (4)     نمونه آماری (4)     همخطی (4)     تحلیل اماری پایان نامه (4)     ناپارامتری (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     آموزش آمار (4)     Matlab (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     آموزش نرم افزار (4)     طراحی پرسشنامه (4)     نرم افزار لیزرل (4)