مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۳

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه ۶ بهمن۱۳۹۱

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲ )
» پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در سازمان ( شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ )
» تحلیل مسیر و اصول آن ( شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ )
» تحلیل مسیر و علت یابی در مدیریت ( شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ )
» نمونه گیری فضایی ( جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ )
» رگرسیون دو جمله ای منفی و کاربرد آن ( جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ )
» نگاهی به کاربردهای روش تحلیل محتوا ( جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ )
» مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا ( جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ )
» کدام آزمون آماری را برگزینیم ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
» فرایند تهیه یک پرسشنامه علمی ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
» طرح تاگوچی ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
» رگرسیون پواسون و کاربردهای آن ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (152)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     تحلیل آماری (72)     خرید پایان نامه (71)     نرم افزار SPSS (69)     دانلود رایگان پرسشنامه (65)     مشاوره آماری (55)     spss (53)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     دانلود پرسشنامه (46)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (33)     تحلیل عاملی (33)     رگرسیون (31)     آمار (29)     مدل یابی معادلات ساختاری (28)     متغیرها (26)     جامعه آماری (26)     دانلود رایگان (23)     لیزرل (22)     تحلیل مسیر (21)     آموزش spss (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     پرسشنامه (20)     آمار توصیفی (18)     پرسشنامه مدیریتی (17)     نمونه گیری (17)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     توزیع نرمال (16)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (16)     همبستگی (15)     حجم نمونه (14)     تحلیل رگرسیون (14)     تحلیل واریانس (13)     آنالیز واریانس (13)     آزمون های آماری (13)     آموزش (13)     Lisrel (13)     رگرسیون خطی (13)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل عاملی تاییدی (11)     تحلیل عاملی اکتشافی (10)     پروژه (9)     میانگین (9)     ضریب همبستگی (9)     سری های زمانی (9)     واریانس (8)     روش های نمونه گیری (8)     SEM (8)     تعیین حجم نمونه (8)     روایی (8)     رگرسیون لجستیک (8)     تحلیل اماری پایان نامه (7)     پایایی در پرسشنامه (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     پایایی (7)     طراحی پرسشنامه (7)     طرح آزمایش ها (7)     آمار استنباطی (7)     نرم افزار sas (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     نرم افزار لیزرل (7)     آزمون های پارامتریک (7)     نرم افزار r (7)     آزمون فریدمن (7)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     تحلیل آماری با spss (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     طیف لیکرت (6)     تحلیل پروژه (6)     آزمون های ناپارامتریک (6)     آزمون های ناپارامتری (6)     داده کاوی (6)     آلفای کرونباخ (6)     آزمون کای دو (6)     متغیر مستقل (6)     متغیر وابسته (6)     تحلیل تشخیصی (6)     ماتریس همبستگی (6)     روش های پیمایش (6)     انواع ضرایب همبستگی (6)     آمار توصیفی در spss (5)     ضریب همبستگی اسپیرمن (5)     تحلیل عاملی در spss (5)     تحلیل کواریانس (5)     MANOVA (5)     مدل معادلات ساختاری (5)     ANOVA (5)     آنوا (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     نرم افزار مطلب (5)     AHP (5)     Sas (5)     مشاهده (5)