مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

 
 

تحلیل آماری پایان نامه (122)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (69)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (45)     دانلود رایگان پرسشنامه (41)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     نرم افزار SPSS (35)     دانلود پرسشنامه (32)     تحلیل عاملی (30)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     مدل یابی معادلات ساختاری (26)     رگرسیون (25)     دانلود رایگان (23)     جامعه آماری (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     تحلیل مسیر (19)     متغیرها (18)     آموزش spss (17)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (15)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     پرسشنامه (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     آمار توصیفی (11)     تحلیل رگرسیون (11)     آنالیز واریانس (10)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (10)     ضریب همبستگی (9)     آزمون های آماری (9)     میانگین (9)     رگرسیون خطی (9)     پروژه (9)     همبستگی (9)     حجم نمونه (9)     نمونه گیری (9)     SEM (8)     روایی (8)     تحلیل واریانس (8)     پایایی (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     رگرسیون لجستیک (7)     نرم افزار r (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     ماتریس همبستگی (6)     آزمون های پارامتریک (6)     گرداوری داده ها (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل عاملی اکتشافی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     تعیین حجم نمونه (6)     طرح آزمایش ها (6)     سری های زمانی (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     واریانس (6)     تحلیل خوشه ای (5)     آلفای کرونباخ (5)     نرم افزار مطلب (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     Sas (5)     AHP (5)     آمار استنباطی (5)     ANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     تحلیل پایان نامه (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     رگرسیون غیر خطی (4)     روش های نمونه گیری (4)     طیف لیکرت (4)     امید ریاضی (4)     نمونه آماری (4)     MANOVA (4)     همخطی (4)     تحلیل اماری پایان نامه (4)     ناپارامتری (4)     اکسل (4)     منطق فازی (4)     آموزش آمار (4)     Matlab (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     آموزش نرم افزار (4)     طرح آزمایشها (4)